پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS

تفاوت CDS با طرح های جامع و تفصیلی شهری,پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS,آینده شهر,City Development Strategies,چشم انداز و نمای آتی(Vision) شهر|خرید آنلاین فایل|xpk
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با پاورپوینت راهبرد توسعه شهر CDS

توضیحات:فایل پاورپوینت بررسی راهبردهای توسعه شهر( CDS)به منظور بهبود آینده شهر، در حجم 52 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از متن:راهبرد توسعه شهر (City Development Strategies) ارائه چشم انداز و نمای آتی(Vision) شهر همراه با پشتوانه برنامه اجرایی(Action Plan) جهت هدایت رشد متعادل و مطلوب، توسعه یافته و پایدار شهر در یک فرآیند مشارکتی با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.CDS یک طرح شراکتی و همکاری برای ادارة شهر است.CDS در واقع چارچوب پویا، مشارکت جو و جدیدی برای مدیریت و برنامه ریزی بلند مدت شهر است.

طرح‎های استراتژی توسعة شهری بر تقویت رشد اقتصادی شهر تاکید داشته درعین حال به جوانب زیست محیطی، ساختار شهری، زیرساخت‎ها، کاهش فقر و مالیة شهری نیز می‎پردازند.فرایند تهیه طرح استراتژی توسعه شهری یک فرایند مشارکتی است که با مشارکت فعال بهره‎وران و دست‎اندرکاران اصلی جامعه تهیه میشود.فهرست مطالب :

تعریف

CDS در ایران

لزوم پرداختن بهCDS

اصول

چرخه مدیریت

اهداف

حوزه های کلیدی مربوطه

ویژگی ها

رئوس کلی

تفاوت CDS با طرح های جامع و تفصیلی شهری

موفقیت و برونداد و مراحلCDS

سازماندهی فرآیند

محیط های بیرونی و درونی بخشی از فرآیند برنامه ریزی در CDS

نکات کلیدی درCDSاین فایل با فرمت پاورپوینت در 52اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.